เฮลั้น! ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ 108 อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย หรือกิจการส่วนตัวก็กู้ได้!! เช็คสิทธิ์ด่วน(รายละเอียด)

สาระ
Loading...

ข่าวดีมากแล้ว ธ.ก.ส. ให้กู้กับสินเชื่อ “108 อาชีพ” เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จะรับจ้าง ประกอบกิจการส่วนตัวก็กู้ได้ โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด
รายละเอียด
ประกอบอาชีพอิสระ ธ.ก.ส.ก็เข้าใจความจำเป็นในการใช้เงิน ให้กู้กับ สินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จะรับจ้าง ประกอบกิจการส่วนตัวก็กู้ได้ โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร จะต้องเป็นสัญชาติไทย ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป เพียงนำเอกสารประกอบการสมัครมาสมัครได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อ 108 อาชีพ – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน : ธ.ก.ส. (BAAC)
ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเอนกประสงค์
วัตถุประสงค์ : เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพอิสร

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : ตามระเบียบของธนาคาร
วงเงินกู้ : ตามระเบียบของธนาคาร
ระยะเวลาการกู้ : (ตามระเบียบของธนาคาร)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน : ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน : สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

Loading...

ค่าทวงหนี้ : ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด : ตามระเบียบของธนาคาร
เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร : คุณสมบัติผู้กู้
สัญชาติไทย : อายุ 20 ปีขึ้นไป ประกอบกิจการส่วนตัว / อาชีพรับจ้าง ทำงานประจำ เอกสารประกอบการขอกู้ สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสมุดบัญชี เงินฝากที่แสดงการโอน (ฉบับจริง)
กรณีเจ้าของกิจการ ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี

อายุผู้สมัคร : 20 ปีขึ้นไป
รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
เอกสารทางด้านหลักประกัน : (ตามระเบียบของธนาคาร)

ทั้งนี้ วิธีการสมัคร สามารถสมัคร “สินเชื่อ 108 อาชีพ” ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม : baac

Loading...
ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *